Lista organizacji


Amnesty International Trójmiasto / Równość i prawa człowieka
Dom Otwarty (Fundacja The Hope Project Polska, Fundacja Banina, Stowarzyszenie Refugees Szczecin) / Integracja
Federacja Znaki Równości / Równość i prawa człowieka
Fundacja 3maliny / Lokalność
Fundacja „Białoruski Dom” / Równość i prawa człowieka
Fundacja Dwie Kreski / Wsparcie Społeczne
Fundacja Fala Nowej Kultury / Kultura
Fundacja Nielada Historia, Spółdzielnia Socjalna Zeroban / Lokalność
Fundacja Obudź Nadzieję / Lokalność
Fundacja Palma / Kultura
Fundacja Pojednanie / Integracja
Fundacja Polskie Pałace na Źródle / Kultura
Fundacja Pozytywne Inicjatywy / Edukacja
Fundacja Q Sztuce / Kultura
Fundacja Społecznie Bezpieczni / Wsparcie Społeczne
Fundacja Sprawni Inaczej / Integracja
Fundacja Strefa Mocy / Edukacja
Fundacja Urban Forms / Kultura
Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych / Lokalność
Kaszubski Uniwersytet Ludowy / Kultura
Komitet Obrony Demokracji Region Pomorze / Demokracja i ruchy społeczne
Kreatywna Pedagogika / Edukacja
Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska / Demokracja i ruchy społeczne
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego / Demokracja i ruchy społeczne
Obywatele RP grupa Gdańsk / Równość i prawa człowieka
Parnerstwo na rzecz rozwoju Wyspy Sobieszewskiej / Lokalność
Polska Unia Seniorów, Region Warszawsko - Mazowiecki / Integracja
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku 
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszczu Gdańskim / Integracja
Pomorska Koalicja Zdrowia Psychicznego / Wsparcie Społeczne
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności / Równość i prawa człowieka
Rebelianty Podkarpackie / Demokracja i ruchy społeczne
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych / Wsparcie Społeczne
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku / Lokalność
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku / Demokracja i ruchy społeczne
Stowarzyszenie dla Osób z Chorobą Parkinsona i Zwyrodnieniowymi Chorobami Mózgu Park On / Integracja
Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów / Edukacja
Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto / Demokracja i ruchy społeczne
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS / Równość i prawa człowieka
Stowarzyszenie Kongres Kobiet / Równość i prawa człowieka
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza / Równość i prawa człowieka
Stowarzyszenie Morena (Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku) / Edukacja
Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki / Kultura
Stowarzyszenie OVUM / Wsparcie Społeczne
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA / Równość i prawa człowieka
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Porozumienie Wschód - Zachód / Integracja
Stowarzyszenie TERAZ Twój Ruch / Demokracja i ruchy społeczne
Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska / Demokracja i ruchy społeczne
Stowarzyszenie Zatoka Marzeń / Lokalność
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie / Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta / Wsparcie Społeczne
Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań / Wsparcie Społeczne
Vatra - pieśni tradycyjne 
WL4
Wojownicy Klawiatury / Demokracja i ruchy społeczne
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdańska / Edukacja
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Instytut Kaszubski / Kultura
Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich 
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza / Równość i prawa człowieka
Stowarzyszenie Morena (Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku) / Edukacja
Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki / Kultura